Marka danışmanı Yiğit Macit, pazarlamada influencer etkileri ve uygulamalarını anlattı

Marka danışmanı Yiğit Macit, pazarlamada influencer etkileri ve uygulamalarını anlattı

Marka danışmanı Yiğit Macit, pazarlamada influencer etkileri ve uygulamalarını madde madde sıraladı.


İşte Yiğit Macit'in yazısı;

- Yabancı kaynaklarda ‘’Influencer Marketing’’ olarak geçen ve yeni bir trend olarak pazarlama dünyasında yerini almış olan kavram dilimize farklı şekillerde geçmiştir ancak literatürde yaygın olarak kullanımı ‘’sosyal etki pazarlaması’’ olarak geçmektedir. Sosyal etki pazarlaması, belirli bir kitle ya da medya üzerinde etki sahibi olan ve bir markanın kampanyalarını, satışlarını ve etkileşimini artırmak için bireyleri harekete geçirebilen bireylerin uyguladığı faaliyetleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Sosyal etki pazarlaması, ağızdan ağıza pazarlamanın bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır fakat daha toplumsal bir içeriğe odaklanan ve daha profesyonel bir şekilde hareket eden bir yapıya sahiptir. Bu pazarlama çeşidi hedef kitlesini genişletmenin yanında, doğruluk ve güvenilirlik yoluyla müşterilerinde sadak oluşturmak isteyen markalar için oldukça faydalı olmaktadır.

 

- Sosyal etki pazarlaması genel olarak iki alt uygulamadan oluşma eğilimindedir. Birincisi kazanılmış sosyal etki pazarlamasıdır. Bu uygulama, influencerın kendi etki alanını genişletmek amacıyla ürünü ya da hizmeti kullanması/tanıtması yoluyla gerçekleşir ve temelde markanın influencer ile var olan bir ilişkisi ya da influencera ödemiş olduğu bir ücret yoktur. İkinci uygulama ise ücretli sosyal etki pazarlaması olarak tanımlanmaktadır ve bu uygulamada markalar, tanıtımlarının ve tutundurma faaliyetlerinin yapılması için influencerlara ücret ödemektedirler, ödenen ücretler geniş çapta değişiklik göstermekte ve genelde influencerın ulaşabildiği kitlenin büyüklüğüne göre ödenen ücret artmaktadır. Sosyal etki pazarlamasının markaya pek çok yararı vardır ve uygulama alanları değişkenlik göstermektedir. Bazı pazarlamacılar sosyal etki pazarlamasını sektörde güvenilirlik kurmak amacıyla kullanmaktayken başkaları markalarıyla alakalı toplumsal bir iletişim oluşturmak amacıyla kullanabilmektedirler. Kimi markalar ise ürünlerinin internet üzerinden satışını ya da mağaza satışlarını artırmak amacıyla sosyal etki pazarlamasını kullanmaktadırlar. Sosyal etki pazarlamasına dair önemli olan bir diğer özellik ise bu uygulamanın hazır bir içeriği influencerlar tarafından yayma niyetinin olmadığıdır. Hazır içerikler genelde reklamcılar tarafından oluşturulur ve düzenlenir. Sosyal etki pazarlaması, var olan içeriğin influencerlar tarafından yeniden üretilerek yayılmasını amaçlamaktadır. Sosyal medya influencerları pek çok sosyal medya platformunda etkin olan ve belirli bir markayla ilgili takipçileri üzerinde etki yaratabilecek bireylerdir. Sosyal etki pazarlaması özet olarak, tüketicilerin artık geleneksel reklam ve tanıtım çalışmalarına ilgi göstermemeleri nedeniyle işletmelerin ürünlerinin tutundurma çalışmalarını yapabilmeleri adına kitleler üzerinde etki sahibi olan uzmanlara ve diğer bireylere yönelmeleridir. Bu etki sahibi kişiler genelde geniş bir sosyal medya ağına ve takipçi sayısına sahipken aynı zamanda bu kitleler tarafından güvenilir bir ses olarak da görülmektedirler. Tutundurma faaliyetleri sıklıkla influencerların yer aldığı sosyal medya platformunda paylaşımda bulunmalarıyla şekillenir. Bu paylaşımlar bir otel değerlendirmesiyle ilgili blog yazısından, bir ceketin at fotoğrafına ya da bir giyim mağazasıyla ilgili tutundurma faaliyetleriyle ilgili Youtube platformuna yüklenen bir video olabilmektedir. Influencerlar hem ürün hem de dağıtım kanalı olarak hareket etmektedir. Markalar da bu kişileri merak uyandıran yazılar, görüntüler, videolar üretmek ve bu içerikleri kitlelere yaymak için kullanmaktadırlar. Sosyal etki pazarlamasının ağızdan ağıza pazarlamanın bir uzantısı olduğu fikri literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Ağızdan ağıza pazarlama kavramı oldukça basit ancak bu basitliğine rağmen çok etkili olan, 80 ve 90’lı yıllar boyunca pazarlamacılar tarafından etkin olarak kullanılan bir uygulamadır. Ağızdan ağıza pazarlama özellikle tüketicilerin olumlu izlenimlerinin olduğu ürün ve hizmetleri yakınları ve arkadaşlarına tavsiye etmelerini amaçlayan bir uygulamadır. Sosyal etki pazarlaması gibi ağızdan ağıza pazarlama kavramı da geleneksel pazarlama çalışmalarına göre daha inandırıcı ve güvenilirdir. Bu durumun ana kaynağı da ağızdan ağıza pazarlamanın aracılık rolüyle ilgilidir. İki pazarlama faaliyetiyle de tüketicilere ya da influencerlara aracılık etmek ürün ya da hizmetin önerilmesiyle ilgili değilmiş gibi gözükür ve bu uygulamalar markanın inanılırlığına katkıda bulunur.

 

- Influencerların kullanımı markalara ürünlerini geleneksel pazarlama stratejilerine göre daha başarılı bir biçimde pazarlama imkânı da sunmaktadır. Ağızdan ağıza pazarlama ve sosyal etki pazarlamasının arkasındaki fikir, tüketiciler ya da influencerlar aracılığıyla marka ve tüketicileri arasında doğrudan doğruya bir iletişim kurmaktır. Fakat internet ve sosyal medya platformlarının yükselişiyle bu doğrudan doğruya iletişim sekteye uğramıştır. Bunun temel nedeni ise sosyal medyanın tüketicilere inançlarını ve fikirlerini dünyanın geri kalanına açıklama ve paylaşma imkânı sunmasıdır. Bunun sonucu olarak şu an sosyal medyada markaların göz önünde bulundurması gereken farklı sesler ve bilgi kaynakları bolluğu oluşmuştur ve bu durum tüketicilerin karar verme süreci üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Bu kaynak bolluğu ise sosyal etki pazarlamasının doğru influencer seçimiyle doğru segmentteki tüketici kitlesine hitap edebilmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır

 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.